Пакет “Заробітна плата + Кадри”

Даний пакет обслуговування включає:
Ведення кадрового обліку:

  • складання наказів (прийняття на роботу/звільнення);
  • повідомлення податкових органів про прийняття працівників на роботу;
  • ведення особових справ та карток;
  • облік і ведення трудових книжок;
  • ведення табелів обліку робочого часу.
Розрахунок та виплата заробітної плати (відпускних, лікарняних):
  • нарахування заробітної плати (відпускних, лікарняних) працівникам;
  • нарахування, утримання  та сплата податків до бюджету;
  • виплата авансу та заробітної плати.

Підготовку та своєчасне подання щомісячної та квартальної звітності

 Вартість пакету “Заробітна плата + Кадри”
Кількість працівників, чол Вартість, грн\міс
1 (один) 650
 за кожного наступного працівника  + 250