Ведення обліку та звітності підприємців на єдиному податку

Ведення обліку ФО-П на єдиному податку включає:

✓ Надання реквізитів та заповнення квитанцій/платіжних доручень для сплати податків та їх контроль

✓ Надання зразків оформлення первинної документації

✓ Ведення книги доходів на підставі банківської виписки або таблиці отриманої від підприємця

✓ Підготовка  звітності по єдиному податку

✓ Підготовка  звітності по єдиному соціальному внеску

✓ Надання консультацій

Вартість супроводу підприємців на єдиному податку

Супровід ФОП (без найманих працівників) Вартість, грн/міс
2 група  600,00
2 група з еквайрингом 800,00
3 група  1 000,00
Додатково:

Ведення заробітної плати та кадрів за 1(одного) найманого працівника (без супроводу ФОП)

650,00

за кожного наступного працівника +250
Ведення заробітної плати та кадрів включає:
Ведення кадрового обліку:
  • складання та підготовка штатного розпису;
  • підготовка наказів (про прийняття працівників на роботу/звільнення/відпустки);
  • повідомлення податкових органів про прийняття працівників на роботу;
  • ведення особових справ та карток;
  • підготовка трудових договорів;
  • підготовка табелів обліку робочого часу.
Розрахунок та виплата заробітної плати (відпускних, лікарняних):
  • нарахування заробітної плати (відпускних, лікарняних) працівникам;
  • нарахування, утримання  та сплата податків до бюджету;
  • виплата авансу та заробітної плати.
Підготовку і подання щомісячної та квартальної звітності