Заповнення заяви про державну реєстрацію ФО-П

  zayavaЗгідно ст. 18 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємцем, необхідно подати Заяву про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (далі Заява).

  З 2016 року застосовують нову форму Заяви, затверджену Міністерством юстиції України (Наказ Минюсту України №15/5 від 06.01.2016г.)

 Бланк Заяви про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця качаємо тут.

Зразок заповнення Заяви про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця в форматі PDF дивимось тут.

  Заява заповнюється українською мовою та складається з двох сторінок.

  Першу сторінку Заяви  заповнюють та подають всі підприємці.

 Другу сторінку подають тільки ті підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (єдиний податок) та/або  підприємці, котрі вирішили добровільно стати платниками ПДВ.

 Розглянемо заповнення Заяви про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця поетапно:

  В розділі «Відомості про фізичну особу – підприємця» вказуємо прізвище, ім’я, по батькові та дату народження, згідно даних паспорту.

  В рядку «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» вказуємо свій ідентифікаційний код.
Рядок «Паспортні дані» заповнюємо в разі, коли особа відмовилась від присвоєння їй ідентифікаційного коду через свої релігійні або інші переконання, про що має відповідну відмітку в паспорті.

  В розділі «Місце проживання/знаходження фізичної особи» вказуємо адресу реєстрації фізичної особи, згідно паспорту.

  В розділі «Види економічної діяльності фізичної особи – підприємця» вказуємо обрані КВЕДи (класифікація видів економічної діяльності). Повний перелік КВЕДів можна знайти на сайті КВЕД – 2010 або закачати тут.

  В розділі «Додаткова інформація про зв’язок з фізичною особою – підприємцем»  вказуємо контактний телефон для зв’язку, адресу електронної пошти (не обов’язково).

  Нижче вказуємо прізвище, ініціали, ставим дату (по даті приходу до реєстратора) і підписуємо заяву.

  Сторінка 2 (заповняють підприємці, які вибрали спрощену систему оподаткування (єдиний податок) та/або ті, які вирішили стати платниками ПДВ).

  Розділ «Відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи – підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо***» – не заповнюємо, оскільки майбутній підприємець подає документи самостійно. А вищезазначене поле призначено для осіб, які будуть подавати документи від імені фізичної особи (на підставі довіреності, завіреної нотаріусом).

  Розділ «До заяви додаються»:

 Якщо підприємець обрав спрощену систему оподаткування (єдиний податок), тоді ставимо плюс в віконцях:

  • «Заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування»;
  •  «Фізична особа, яка має намір стати підприємцем» .

   Нижче вказуємо прізвище, ініціали, ставим дату (по даті приходу до реєстратора) і підписуємо заяву.

 Якщо підприємець вирішив стати платником податку на додану вартість (ПДВ), тоді плюс ставим в віконці:

  • «Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість» ;
  •  «Фізична особа, яка має намір стати підприємцем».

 Нижче вказуємо прізвище, ініціали, ставим дату (по даті приходу до реєстратора) і підписуємо заяву.

  Можливий варіант, коли підприємець може бути платником єдиного податку та ПДВ одночасно, тоді в двох віконцях будуть стоять відмітки.

 У віконці «Фізична особа, яка має намір стати підприємцем» ставимо плюс, так як заяву подає майбутній підприємець особисто.

Нижче вказуємо прізвище, ініціали, ставим дату (по даті приходу до реєстратора) і підписуємо заяву.