Курс “Бухгалтер з первинної документації + 1С Бухгалтерія 8”

Бухгалтерський курс - Бухгалтер з первинної документації

  Практичний курс для початківців, на якому в наочній та доступній формі вивчають ази бухгалтерського обліку. Програма курсу орієнтована на вивчення основних (базових) ділянок бухгалтерського обліку, які бухгалтери початківці ведуть на невеликих підприємствах**На заняттях – формують бухгалтерські проводки, заповнюють первинну документацію в паперовому вигляді та вносять в базу 1С: Бухгалтерія на прикладах умовного підприємства…

 Заняття побудовані по принципу: 20 % – теорія, 80%- практика.

Теорія.  Неможливо працювати в бухгалтерії без знань теорії. Кожну окрему ділянку бухгалтерського обліку можна вивчати нескінченно. Тому на бухгалтерських курсах Ви отримуєте оптимальний мінімум теоретичних знань, так званий “костяк” або  систему знань, після чого Ви можете обдумано приступити до роботи. Ви отримаєте лекційний матеріал  у вигляді конспекту, без необхідності тратити час на запис.

Практика. На практичних заняттях Ви будете навчатись  так, як працює бухгалтер на підприємстві. Ви отримуєте пакет документів умовного підприємства, кожен документ якого обробляєте, формуєте та перевіряєте проводки, вносите в базу 1С, складаєте звітність. На початку освоєння нової ділянки бухгалтерського обліку, Ви вчитесь заповнювати документацію на папері.

Домашні завдання.  Для максимального засвоєння кожної ділянки бухгалтерського обліку Ви робите домашні завдання в навчальній версії програми 1С:Бухгалтерія.

Навчання проходить українською мовою.

Після закінчення навчання  видається сертифікат.

Формат занять –  2 особи. 

На першому занятті підписується договір та вноситься оплата.

Оплата може бути внесена частково (50/50) або в повному розмірі (100%).

Для того, щоб визначитись чи підходить Вам даний метод навчання, пропонуємо прийти на безкоштовне пробне заняття.

Графік та вартість курсу

Дні занять Час занять* Кількість 

годин

Кількість 

занять

Вартість курсу, грн Попередня дата початку занять
Пн., Ср.. 15:00 – 18:00 24 10 3750 Набір не проводиться
Пн., Ср../

Пн., Ср., Пт..

18:30 – 21:00 24 10 3750 Набір не проводиться

Індивідуальні заняття1 год (60 хв)=350 грн.

за домовленістю

* час занять може бути підкорегований за бажанням слухачів (,,+”  ,,-” 30 хв).

Програма курсу:

Тема 1. Вступ. Загальні поняття.

 • Суб’єктів господарювання та їх види.
 • Системи оподаткування.
 • Бухгалтерський та податковий облік. Нормативна та
  законодавча база.
 • Створення підприємства.

Тема 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

 • Формування облікової політики.
 • Господарські операції.
 • Первинна документація. Види, вимоги до оформлення.
 • Документообіг.

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку.

 • План рахунків бухгалтерського обліку.
 • Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та будова. 
 • Класифікація рахунків  та їх характеристика.
 • Подвійний запис.
 • Взаємозв’язок рахунків з Балансом. 

Тема 4.    Облік запасів.

 • Бухгалтерський облік запасів. Нормативна база.
 • Класифікація та оцінка запасів.
 • Надходження, зберігання та вибуття запасів.
 • Проведення інвентаризації.

Тема 5. Облік розрахунків з постачальниками.

 • Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками.
 • Комплект первинних документів від постачальників.
 • Виписка довіреностей.
 • Оприбуткування ТМЦ, основних засобів, послуг;
 • Повернення товарів постачальнику.
 • Податковий кредит (дата виникнення, коригування податкового кредиту, обмін податковими накладними).
 • Акт звірки взаєморозрахунків з постачальниками.
 • Поняття кредиторської заборгованості. Терміни давності. Нормативна база.

Тема 6.  Облік розрахунків з покупцями.

 • Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями.
 • Виписка повного пакету документів покупцю.
 • Податкові зобов’язання (дата виникнення, реєстрація податкових накладних,розрахунок коригування до податкових накладних).
 • Списання товарів.
 • Повернення товарів від покупця.
 • Акт звірки взаєморозрахунків з покупцями.
 • Поняття дебіторської заборгованості. Терміни давності. Нормативна база.

Тема 7.   Облік касових операцій.

 • Бухгалтерський облік готівки в касі.
 • Нормативні документи, що регулюють використання готівки на підприємстві.
 • Каса та касир на підприємстві.
 • Встановлення ліміту каси.
 • Оприбуткування готівки в касу. Оформлення первинних документів.
 • Видача готівки з каси. Оформлення первинних документів.
 • Ведення касової книги.
 • Відповідальність за порушення касової дисципліни.

Тема 8.  Облік безготівкових розрахунків.

 • Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків.
 • Оформлення платіжних доручень.
 • Формування банківських виписок.
 • Відображення банківських виписок в програмі 1 С
 • Робота з клієнт – банком.

Тема 9.    Облік розрахунків з підзвітними особами.

 • Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами.
 • Порядок видачі коштів під звіт, документальне оформлення.
 • Порядок оформлення авансових звітів.

Тема 10. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА).

 • Бухгалтерський облік основних засобів та ІНМА.
 • Нормативна та законодавча база.
 • Класифікація основних засобів та ІНМА в бухгалтерському та податковому обліку.
 • Введення в експлуатацію.
 • Нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку.
 • Ремонт та поліпшення основних засобів та ІНМА.
 • Вибуття основних засобів та ІНМА.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *