Курс “Єдиний бухгалтер + 1С:Бухгалтерія 8”

  Практичний курс з бухгалтерського  та податкового обліку:  з “нуля” до закриття періоду та складання фінансової і податкової звітності. Даний курс розрахований на бухгалтерів, які самостійно та в повному обсязі ведуть облік на підприємстві.

На заняттях послідовно простою мовою  вивчають базові аспекти всіх ділянок бухгалтерського та податкового обліку, здобувають практичні навички ведення обліку в програмі “1С:Бухгалтерія 8.3 (ред.2.0)” на прикладі умовного підприємства…

 Заняття  курсу побудовані наступним чином: 

Теорія.  Неможливо працювати в бухгалтерії без знань теорії. Кожну окрему ділянку бухгалтерського обліку можна вивчати нескінченно. Тому на бухгалтерських курсах Ви отримуєте оптимальний мінімум теоретичних знань, так званий “костяк” або систему знань, після чого Ви можете обдумано приступити до роботи. Ви отримаєте лекційний матеріал  у вигляді конспекту, без необхідності тратити час на запис.

Практика. На практичних заняттях Ви будете навчатись  так, як працює бухгалтер на підприємстві. Ви отримуєте пакет документів умовного підприємства, кожен документ якого обробляєте, формуєте та перевіряєте проводки, вносите в базу 1С, складаєте звітність. На початку освоєння нової ділянки бухгалтерського обліку, Ви вчитесь заповнювати документацію на папері.

Домашні завдання.  Для максимального засвоєння кожної ділянки бухгалтерського обліку Ви робите домашні завдання в навчальній версії програми 1С:Бухгалтерія 8.3 (ред. 2.0)

Навчання проходить українською мовою.

Після закінчення навчання видається сертифікат.

Формат занять – 2 особи.

На першому занятті підписуєте договір та вносите оплату.

Оплата може бути внесена частково – 50/50, трьома частинами або в повному розмірі (100%).

Графік та вартість курсу

Дні занять Час занять** Кількість

годин

Кількість

занять 

Вартість курсу, грн. Попередня дата початку занять
Пн., Ср..

або

Вт., Чт..

18:30 -21:00 51 20 10 000 березень 2020 р. 

по набору групи

Записатись оnline

Індивідуальні заняття на будь-яку з тем курсу:

1 год (60 хв)=350 грн.

за домовленістю

** час занять може бути підкорегований за бажанням слухачів (,,+”  ,,-” 30 хв).

Програма курсу:

Тема 1. Вступ. Загальні поняття.

 • Суб’єктів господарювання та їх види.
 • Системи оподаткування.
 • Бухгалтерський та податковий облік. Нормативна та
  законодавча база.
 • Створення підприємства.

Тема 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

 • Формування облікової політики.
 • Господарські операції.
 • Первинна документація. Види, вимоги до оформлення.
 • Документообіг.

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку.

 • План рахунків бухгалтерського обліку.
 • Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та будова. 
 • Класифікація рахунків  та їх характеристика.
 • Подвійний запис.
 • Взаємозв’язок рахунків з Балансом. 

Тема 4.    Облік  запасів.

 • Бухгалтерський облік  запасів. Нормативна база.
 • Класифікація та оцінка  запасів.
 • Надходження, зберігання та вибуття запасів.
 • Проведення інвентаризації.

Тема 5. Облік розрахунків з постачальниками.

 • Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками.
 • Комплект первинних документів від постачальників.
 • Виписка довіреностей.
 • Оприбуткування ТМЦ, основних засобів, послуг;
 • Повернення товарів постачальнику.
 • Податковий кредит (дата виникнення, коригування податкового кредиту, обмін податковими накладними).
 • Акт звірки взаєморозрахунків з постачальниками.
 • Поняття кредиторської заборгованості. Терміни давності. Нормативна база.

Тема 6.  Облік розрахунків з покупцями.

 • Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями.
 • Виписка повного пакету документів покупцю.
 • Податкові зобов’язання (дата виникнення, реєстрація податкових накладних,розрахунок коригування до податкових накладних).
 • Списання товарів.
 • Повернення товарів від покупця.
 • Акт звірки взаєморозрахунків з покупцями.
 • Поняття дебіторської заборгованості. Терміни давності. Нормативна база.

Тема 7.   Облік касових операцій.

 • Бухгалтерський облік готівки в касі.
 • Нормативні документи, що регулюють використання готівки на підприємстві.
 • Каса та касир на підприємстві.
 • Встановлення ліміту каси.
 • Оприбуткування готівки в касу. Оформлення первинних документів.
 • Видача готівки з каси. Оформлення первинних документів.
 • Ведення касової книги.
 • Відповідальність за порушення касової дисципліни.

Тема 8.  Облік безготівкових розрахунків.

 • Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків.
 • Оформлення платіжних доручень.
 • Формування банківських виписок.
 • Відображення банківських виписок в програмі 1 С.
 • Робота з клієнт – банком.

Тема 9.    Облік розрахунків з підзвітними особами.

 • Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами.
 • Порядок видачі коштів під звіт, документальне оформлення.
 • Порядок оформлення авансових звітів.

Тема 10. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА).

 • Бухгалтерський облік основних засобів та ІНМА.
 • Нормативна та законодавча база.
 • Класифікація основних засобів та ІНМА в бухгалтерському та податковому обліку.
 • Введення в експлуатацію.
 • Нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку.
 • Ремонт та поліпшення основних засобів та ІНМА.
 • Вибуття основних засобів та ІНМА.

Тема 11.  Формування звітності з ПДВ (податку на додану вартість).

 • Порядок складання та терміни подання звітності з ПДВ.
 • Формування  Декларації з податку на додану вартість.
 • Формування уточнюючих розрахунків з ПДВ.

Тема 12.  Трудові відносини.

 • Внутрішні документи підприємства : колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис, посадові інструкції.
 • Прийняття на роботу. Трудовий договір: види, строки, процедура укладення. Випробувальний термін.
 • Пільгові категорії працівників.
 • Кадрова документація: накази, особові картки,особові справи.
 • Повідомлення податкових органів про прийняття на роботу.
 • Режим роботи:тривалість та облік робочого часу.
 • Звільнення з роботи: підстави припинення трудового договору, документальне оформлення, остаточний розрахунок з працівником.

Тема 13.   Облік заробітної плати.

 • Бухгалтерський облік заробітної плати. Нормативна база.
 • Види та форми заробітної плати.
 • Нарахування заробітної плати, відпускних, лікарняних. Підстави для нарахування.
 • Нарахування на заробітну плату, відпускні, лікарняні.
 • Утримання із заробітної плати, відпускних, лікарняних.
 • Виплата заробітної плати, відпускних, лікарняних.

Тема 14.   Формування звітності  по заробітній платі.

 • Види звітності по заробітній платі та терміни подання.
 • Складання звітності по  єдиному соціальному внеску (ЄСВ) – Додаток 4.
 • Складання звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ) – по ф. 1ДФ.

Тема 15.   Облік доходів та витрат.

 • Бухгалтерський облік доходів та витрат. Нормативна база.
 • Види доходів, порядок формування та визнання доходів.
 • Види витрат, порядок формування та визнання витрат.
 • Закриття періоду.

Тема 16.   Визначення фінансового результату.

 • Віднесення витрат підприємства на фінансовий результат.
 • Віднесення доходів підприємства на фінансовий результат.
 • Визначення фінансового результату – прибутку (збитку).

Тема 17.   Фінансова звітність малого підприємства.

 • Форми фінансової звітності. Терміни подання. Нормативна база.
 • Правила складання фінансової звітності.
 • Приклади заповнення фінансової звітності.

 Тема 18.   Звітність з податку на прибуток підприємства.

 • Правила складання та терміни подання звітності з податку на прибуток.
 • Формування податкової декларації з податку на прибуток.

 Тема 19.   Єдиний податок.

 • Платники єдиного податку – юридичні особи.
 • Групи та ставки єдиного податку. База оподаткування.
 • Терміни подання звітності та сплати єдиного податку в бюджет.
 • Складання звітності по єдиному податку у юридичних осіб.

3 Коментарі до сторінки “Курс “Єдиний бухгалтер + 1С:Бухгалтерія 8”

 1. Доброго дня. В період з 14 квітня по 18 липня 2019 року я проходила курс “Єдиний бухгалтер (бухгалтерський та податковий облік) та 1 С: Бухгалтерія 8.3”. Я дуже задоволена, що саме сюди звернулась. Адже був вибір між груповими заняттями та індивідуальними. В зв’язку з тим, що кожен, хто працює, має не так багато часу, то варіанти з груповими – це або вихідні, або ж ввечері після роботи. Частіше всього. Мені цей варіант не зовсім підходив. Коли я звернулася сюди, ми сформували графік курсів, де було зручно і мені, і викладачу. На багатьох курсах дають тільки практику, або зовсім трішки теорії. Людмила досить серйозно до цього питання готувалася, адже для кожного бухгалтера потрібно перш за все орієнтуватися в матеріалі, все доступно та чітко пояснювала. Якщо щось було не зрозуміло, то пояснювала на різноманітних прикладах. Щодо практики, після роз’яснення теоретичного матеріалу, ми переходили до практики. Виконуючи домашні завдання (це не обов’язково, однак так краще пізнаєш весь матеріал), в мене зазвичай були запитання. І на наступному занятті ми спочатку проходили всі мої запитання, потім теорію і за тим переходили до самої практики. Якщо ж щось не виходило, викладач зупинялася на цьому запитанні і старалася детально все донести до мене. Моя думка, що курс єдиного бухгалтера є досить доцільним і для починаючих, і для бухгалтерів зі стажем. Адже ви можете згадати за допомогою цих курсів те, що призабули, покращити свої знання та дізнатися багато чого нового з чим ви не мали справи до. Мені було важливим досконально знати програму 1 С: Бухгалтерія 8.3 та M.E.Doc. На цих курсах це стало можливим. Щодо викладача, то це доброзичлива людина, яка серйозно підходить до викладання, з великим досвідом. Всім раджу.

 2. Проходила даний курс весною. Дуже кваліфікований та досвідчений викладач – Людмила, яка є і практикуючим бухгалтером (що дуже важливо). Людмила пояснює на зрозумілій мові, уроки змістовні та дуже цікаві, а головне практичні! Зараз працюю – курси дуже допомогли у освоєнні нової професії! Всім рекомендую!

 3. Мне курсы очень понравились. Материал излагается легко. Нет лишней информации. Преподаватель не идет дальше, пока не будет уверен, что ты разобрался в вопросе. Уютный офис, вкусный кофе!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *